• Discovery Science

  1. איך הם עושים את זה? 8: פרק 1

  2. מפעל מזון ארהב 2: פרק 1

  3. איך פועל היקום 5: פרק 8

  4. מסעות בחלל: פרק 4

  5. תאוריית המוח הגדול: פרק 1

  6. מכסחי המיתוסים 9: פרק 15

  7. איך הם עושים את זה? 8: פרק 1

  8. מפעל מזון ארהב 2: פרק 1

  9. איך פועל היקום 5: פרק 8

  10. מסעות בחלל: פרק 4

  11. איך הם עושים את זה? 12: פרק 5

  12. מפעל מזון ארהב: פרק 17

  13. מפעל מזון ארהב: פרק 18

  14. מפעל מזון ארהב: פרק 19

  15. מפעל מזון ארהב: פרק 20

  16. מפעל מזון ארהב 2: פרק 1

  17. איך הם עושים את זה? 10: פרק 17

  18. איך הם עושים את זה? 10: פרק 18

  19. איך הם עושים את זה? 10: פרק 19

  20. איך הם עושים את זה? 10: פרק 20

  21. איך הם עושים את זה? 8: פרק 1

  22. חלוץ החלל: פרק 6

  23. מסעות בחלל: פרק 1

  24. מסעות בחלל: פרק 2

  25. מסעות בחלל: פרק 3

  26. מסעות בחלל: פרק 4

  27. מכסחי המיתוסים 9: פרק 11

  28. מכסחי המיתוסים 9: פרק 12

  29. מכסחי המיתוסים 9: פרק 13

  30. מכסחי המיתוסים 9: פרק 14

  31. מכסחי המיתוסים 9: פרק 15

  32. אטארי מפצח הקודים: פרק 10

  33. איך הם עושים את זה? 12: פרק 5

  34. איך עשו את זה 25: פרק 3

  35. איך עשו את זה 25: פרק 4

  36. כח-אש עתידני: פרק 1

  37. אטארי מפצח הקודים: פרק 10

  38. איך הם עושים את זה? 12: פרק 5

  39. איך פועל היקום 5: פרק 8

  40. תמציא את זה: פרק 10

 • Discovery Science

  1. תמציא את זה: פרק 11

  2. תמציא את זה: פרק 12

  3. תמציא את זה: פרק 13

  4. תאוריית המוח הגדול: פרק 1

  5. איך הם עושים את זה? 10: פרק 17

  6. איך הם עושים את זה? 10: פרק 18

  7. איך הם עושים את זה? 10: פרק 19

  8. איך הם עושים את זה? 10: פרק 20

  9. מפעל מזון ארהב: פרק 17

  10. מפעל מזון ארהב: פרק 18

  11. מפעל מזון ארהב: פרק 19

  12. מפעל מזון ארהב: פרק 20

  13. איך הם עושים את זה? 12: פרק 6

  14. תמציא את זה: פרק 10

  15. תמציא את זה: פרק 11

  16. תמציא את זה: פרק 12

  17. תמציא את זה: פרק 13

  18. תאוריית המוח הגדול: פרק 1

  19. מכסחי המיתוסים 9: פרק 11

  20. מכסחי המיתוסים 9: פרק 12

  21. מכסחי המיתוסים 9: פרק 13

  22. מכסחי המיתוסים 9: פרק 14

  23. מכסחי המיתוסים 9: פרק 15

  24. מפעל מזון ארהב: פרק 17

  25. מפעל מזון ארהב: פרק 18

  26. מפעל מזון ארהב: פרק 19

  27. מפעל מזון ארהב: פרק 20

  28. מפעל מזון ארהב 2: פרק 1

  29. איך הם עושים את זה? 10: פרק 17

  30. איך הם עושים את זה? 10: פרק 18

  31. איך הם עושים את זה? 10: פרק 19

  32. איך הם עושים את זה? 10: פרק 20

  33. איך הם עושים את זה? 8: פרק 1

  34. אטארי מפצח הקודים: פרק 5

  35. איך הם עושים את זה? 12: פרק 6

  36. בריחות חלל סודיות: פרק 3

  37. בריחות חלל סודיות: פרק 4

  38. אטארי מפצח הקודים: פרק 5

  39. איך הם עושים את זה? 12: פרק 6

  40. חלוץ החלל: פרק 6

  41. מסעות בחלל: פרק 1

 • Discovery Science

  1. מסעות בחלל: פרק 2

  2. מסעות בחלל: פרק 3

  3. מסעות בחלל: פרק 4

  4. מכסחי המיתוסים 9: פרק 11

  5. מכסחי המיתוסים 9: פרק 12

  6. מכסחי המיתוסים 9: פרק 13

  7. מכסחי המיתוסים 9: פרק 14

  8. מכסחי המיתוסים 9: פרק 15

 • Discovery Science

 • Discovery Science

לוח שידורים

לוח השידורים של וואלה! טלוויזיה מכיל לוח שידורים לכל הסדרות, בכל הערוצים, בכל רגע נתון ובפריסה של שבוע מראש. לוח שידורים עבור יס, עבור הוט ועבור שאר הערוצים. לוח שבועי מלא עם פירוט זמני התוכניות.