• duna tv

  1. המופע של באגי ונאצה

  2. שנת 56 שלי

  3. חדשות (הונגריה)

  4. מורשת

  5. החברים של נוח

  6. שומרי הטעם

  7. השכלה הונגרית

  8. הימנון

  9. ידידותי למשפחה

  10. הרהורי בוקר

  11. חדשות (הונגריה)

  12. קינו: הגרלת לוטו

  13. משתעשעות

  14. אהבה נצחית

  15. יין האהבה

  16. ידידותי למשפחה

  17. פעמון הצהריים

  18. חדשות (הונגריה)

  19. גיימי אוליבר: ארוחות ב-30 דקות

  20. הלו רובי!

  21. דון מתיאו

  22. רופא הכפר

  23. יין האהבה

  24. משתעשעות

  25. חדשות (הונגריה)

  26. רקס, חברו הטוב של השוטר

  27. התאהבות

  28. קינו: הגרלת לוטו

 • duna tv

  1. שנת 56 שלי

  2. שנת 56 שלי

  3. תמונות מההיסטוריה ההונגרית

  4. חזרה למולדת הישנה

  5. מורשת

  6. החברים של נוח

  7. הימנון

  8. ידידותי למשפחה

  9. הרהורי בוקר

  10. חדשות (הונגריה)

  11. קינו: הגרלת לוטו

  12. משתעשעות

  13. אהבה נצחית

  14. יין האהבה

  15. ידידותי למשפחה

  16. פעמון הצהריים

  17. חדשות (הונגריה)

  18. גיימי אוליבר: ארוחות ב-30 דקות

  19. הלו רובי!

  20. דון מתיאו

  21. רופא הכפר

  22. יין האהבה

  23. משתעשעות

  24. חדשות (הונגריה)

  25. התאהבות

  26. זוהי בחירתכם

  27. קינו: הגרלת לוטו

 • duna tv

  1. רפורמציה: משבוע לשבוע

  2. שנת 56 שלי

  3. חזרה למולדת הישנה

  4. מורשת

  5. החברים של נוח

  6. הימנון

  7. ידידותי למשפחה

  8. הרהורי בוקר

  9. חדשות (הונגריה)

  10. קינו: הגרלת לוטו

  11. משתעשעות

  12. אהבה נצחית

  13. יין האהבה

  14. ידידותי למשפחה

  15. פעמון הצהריים

  16. חדשות (הונגריה)

  17. גיימי אוליבר: ארוחות ב-30 דקות

  18. הלו רובי!

  19. דון מתיאו

  20. רופא הכפר

  21. יין האהבה

  22. משתעשעות

  23. חדשות (הונגריה)

  24. רקס, חברו הטוב של השוטר

  25. התאהבות

  26. קינו: הגרלת לוטו

  27. בו ברגע

 • duna tv

  1. שנת 56 שלי

  2. מורשת פורטוגל

  3. חזרה למולדת הישנה

  4. מורשת

  5. החברים של נוח

  6. קרפטים אקספרס

  7. מדיה-קליק

  8. הימנון

  9. ידידותי למשפחה

  10. הרהורי בוקר

  11. חדשות (הונגריה)

  12. הגרלת לוטו

  13. משתעשעות

  14. אהבה נצחית

  15. יין האהבה

  16. ידידותי למשפחה

  17. פעמון הצהריים

  18. חדשות (הונגריה)

  19. הלו רובי!

  20. דון מתיאו

  21. רופא הכפר

  22. יין האהבה

  23. חדשות ההימורים

  24. משתעשעות

  25. חדשות (הונגריה)

  26. רקס, חברו הטוב של השוטר

  27. התאהבות

  28. טות יאנוש

  29. קינו: הגרלת לוטו

 • duna tv

  1. רוזה, מתכננת החתונות

  2. שנת 56 שלי

  3. חזרה למולדת הישנה

  4. מורשת

  5. החברים של נוח

  6. אירוח הונגרי

  7. הכוכב הכחול

  8. הימנון

  9. ידידותי למשפחה

  10. הרהורי בוקר

  11. חדשות (הונגריה)

  12. קינו: הגרלת לוטו

  13. חמש יבשות

  14. משתעשעות

  15. אהבה נצחית

  16. יין האהבה

  17. ידידותי למשפחה

  18. פעמון הצהריים

  19. חדשות (הונגריה)

  20. הלו רובי!

  21. דון מתיאו

  22. רופא הכפר

  23. יין האהבה

  24. משתעשעות

  25. חדשות (הונגריה)

  26. רקס, חברו הטוב של השוטר

  27. התאהבות

  28. הטווס

  29. קינו: הגרלת לוטו

  30. זכרונות אהבה מפירנצה - הלנה בונהם קרטר

לוח שידורים

לוח השידורים של וואלה! טלוויזיה מכיל לוח שידורים לכל הסדרות, בכל הערוצים, בכל רגע נתון ובפריסה של שבוע מראש. לוח שידורים עבור יס, עבור הוט ועבור שאר הערוצים. לוח שבועי מלא עם פירוט זמני התוכניות.